Εξοπλισμός

Οι εγκαταστασεις ειναι εξοπλισμενες με άριστες υποδομές που προσφέρουν τη μέγιστη ασφάλεια του χώρου, και κατ’επέκταση των συνδρομητων του Σταθμού, τη καλύτερη δυνατή οργάνωση (ISO 9001-2015 ) και εξασφαλίζουν την αρτια λειτουργία του.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

· Προγραμμα Διαχειρισης Σημάτων ΦΡΟΥΡΟΣ ΙΙ συμβατό με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με γνώση ακριβούς σημείου παραβίασης & μορφής παραβίασης

· IP Τηλεφωνικό Κεντρο με Συστημα Καταγραφης Συνομιλιών

· Μονάδες Back Up υποστήριξης - UPS

· Γεννήτρια - Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος ισχύος 27 KVA

- Ηλεκτρονικά Συστήματα προστασίας των εγκαταστάσεων μας από κακόβουλες ενέργειες (access control, cctv, alarm, temperature alarm & protection, security doors, κλπ)

Ο Σταθμός της TECNOHELLAS ειναι ο μοναδικός στην Ελλαδα, ο οποίος μπορεί να πιστοποιήσει την ύπαρξη διαρρήκτη στο χώρο προστασίας. Ο μοναδικός Σταθμός που είναι εξοπλισμένος με Κεντρικό Πινακα TecnoModem, ο οποίος συνδυαζόμενος με την τεχνολογία R.D.V. επιτρέπει στους χειριστές του Σταθμού να επαληθεύσουν άμεσα την παρουσία διαρρήκτη.

Τα σήματα που λαμβάνει ο Κεντρικός Σταθμός, επεξεργάζονται από κατάλληλο λογισμικό ώστε να είναι διαχειρήσιμα από τους χειριστές του 24ωρου Κέντρου. Το λογισμικό κατηγοριοποιεί τα σήματα και τα ξεχωρίζει ανάλογα με τη φύση τους και την προτεραιότητα τους. Στο πρόγραμμα καταχωρούν οι χειριστές τα στοιχεία των συνδρομητών, ώστε κάθε φορά που λαμβάνουν ένα σήμα να επικοινωνούν βασιζόμενοι στα καταχωρημένα στοιχεία.

Επίσης, εκεί καταχωρούνται και οι ενέργειες που πραγματοποιούν οι χειριστές. Κάθε χειριστής για να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα απαιτείται να εισέλθει βάζοντας ένα προσωπικό κωδικό. Έτσι, το πρόγραμμα που κρατάει αρχείο των ενεργειών μπορεί να ξεχωρίζει τους χειριστές.

Για τη Λήψη των σημάτων που αποστέλλουν τα συστήματα και για τη λήψη της εικόνας που μεταδίδεται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης, απαιτείται ένας Κεντρικός Σταθμός συνδυαζόμενος με κάρτες τηλεφωνικών γραμμών όπου θα καταφθάνουν αυτά.

Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της Κεντρικής Μονάδας, είναι τα ακόλουθα:

– Κεντρικός σταθμός λήψης σημάτων κωδικοποιητών
– Επικοινωνίας με λογισμικό μέσω TCP/IPή RS-232

Για τη δυναμική του 24ωρου Κέντρου, έχει εξοπλιστεί με:

– Κεντρικούς Σταθμούς / Δέκτες
– Κάρτες απλής τηλεφωνικής γραμμής
– Κάρτες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Για τη λήψη των σημάτων των συστημάτων Tecnoalarm που προσφέρουν την υπηρεσία Απομακρυσμένης Ψηφιακής Πιστοποίησης διάρρηξης (RDV) και για την υπηρεσία Απομακρυσμένης Διαχείρισης (RSC), εγκαταστάθηκε ο συμβατός Κεντρικός Δέκτης Tecnomodem.

Για την αξιοποίηση της τεχνολογίας RDV® ο κεντρικός σταθμός tecnomodem εξοπλίζεται με το Λογισμικό πρόγραμμα centro. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα, που λαμβάνει από τους αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί στον προστατευόμενο χώρο, σε ηχητικούς παλμούς και να απεικονίζει αυτούς σε κυμματομορφες στην οθόνη του χειριστή. Έτσι οι χειριστές είναι σε θέση να πιστοποιήσουν αν κινείται κανείς στο χώρο.

Μια άλλη χρησιμότητα του προγράμματος centro είναι η υπηρεσία Απομακρυσμένης Διαχείρισης. Με τη τεχνολογία RSC® ο εγκαταστάτης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το κάθε εξάρτημα του Η.Σ.Α που έχει τοποθετήσει και να κάνει οποιαδήποτε παραμετροποίηση θα βελτιώσει τη λειτουργία του. Το πρόγραμμα μεταφέρει στην οθόνη του Η/Υ κατάλληλα διαμορφωμένα διαγράμματα που αποτυπώνουν τη λειτουργία του εξαρτήματος.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του σταθμού ακόμη και σε στιγμές διακοπής ρεύματος εγκατάσταθηκε Γεννήτρια.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της Γεννήτριας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σταθμού είναι:

Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος
– Εφεδρική Ισχύς (Stand By max power ) : 27 KVA – 21,6 KW
– Συνεχής ονομαστική ισχύς από διακυμαινόμενα ρεύματα (prime power) : 25 KVA -20 KW