Υπηρεσίες

Η ολοκλήρωση της ασφάλειας και της προστασίας σας, επιτυγχάνεται με σύνδεση του συναγερμού σας στον 24ωρο Σταθμό TECNOHELLAS. Ο συναγερμός σας συνδέεται μέσω γραμμής τηλεφώνου (σταθερής ή κινητής) ή μέσω γραμμών data με το Σταθμό, όπου αποστέλλει τα σήματα λειτουργίας του.

Ο 24ωρος Σταθμός της TECNOHELLAS, ύστερα από ενεργοποίηση οποιουδήποτε ανιχνευτή του συστήματος σας, ενημερώνει επακριβώς τις αρχές και τους υπεύθυνους του χώρου για το είδος της παραβίασης ή ανίχνευσης δυσλειτουργίας και επίσης για το σημείο του προστατευόμενου χώρου που προήλθε το σήμα. Έτσι, μπορείτε να γνωρίζετε ακριβώς για το τι συμβαίνει στο χώρο σας και να ενεργήσετε αναλόγως προστατεύοντας τη ζωή και τη περιουσία σας.

Χάρη στον Μηχανολογικό Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, προσφέρει τις πιο high-end υπηρεσίες:

1) Υπηρεσίες Επιτήρησης

- Εισβολή στον προστατευόμενο χώρο

- Απειλή και Ενέδρα από κακοποιούς

- Κλήση των Πρώτων Βοηθειών και της Πυροσβεστικής

- Διακοπή Ρεύματος στο χώρο σας

- Σωστή λειτουργία των μπαταριών του συναγερμού σας

- Δυνατότητα ενημέρωσης της σωστής λειτουργίας του κάθε ενός εξαρτήματος του συστήματος σας

- Μεταβολή θερμοκρασίας / επιτρεπτού επιπέδου αερίων κλπ.

2) Υπηρεσίες Μεταφοράς Εικόνας - Οπτική Πιστοποίηση Συναγερμού

3) Υπηρεσίες Ελέγχου Ωραρίου (ON/OFF)

4) Ασύρματη Επικοινωνία μέσω GPRS Τεχνολογίας

5) Αναφορές Κατάστασης Ιστορικού

Τα σήματα που αποστέλλονται από τα συστήματα ασφαλείας στον 24ωρο Σταθμό της TECNOHELLAS, αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Σήματα Επιτήρησης Χώρου

2. Σήματα Ατόμων

3. Σήματα Τεχνικής Φύσεως

4. Σήματα Ενημερωτικού Χαρακτήρα

1. Σήματα επιτήρησης χώρου χαρακτηρίζονται εκείνα που έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση των ανιχνευτών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
a. Τα σήματα παραβίασης περιμετρικής κάλυψης, που προέρχονται από ανιχνευτές εξωτερικού χώρου ή από κολώνες δεσμών ή και από μαγνητικές επαφές.
b. Τα σήματα παραβίασης εσωτερικού χώρου, που αποστέλλουν οι ανιχνευτές εσωτερικού χώρου (ραντάρ).
c. Τα σήματα παραβίασης – δολιοφθοράς της εξωτερικής σειρήνας, σήματα από μπουτόν πανικού, από πυρανιχνευτή και γενικά σήματα από κάθε αισθητήρα που μπορεί να έχει τοποθετηθεί .

Ενέργειες χειριστή:

Όταν το σύστημα ασφαλείας είναι οπλισμένο, αν γίνει παραβίαση του προστατευόμενου χώρου, ηχούν οι σειρήνες και ταυτόχρονα αποστέλλεται σήμα στον 24ωρο Σταθμό για παραβίαση. Ο χειριστής του Σταθμού άμεσα ειδοποιεί την αστυνομία και τους υπεύθυνους χώρου, ενημερώνοντας τους για το ακριβές σημείο παραβίασης.

Σε περίπτωση που από λάθος χειρισμό δικό σας, ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, είναι φυσικό να αφοπλίσετε άμεσα το σύστημα για να παύσουν να ηχούν οι σειρήνες. Ο χειριστής του 24ωρου Σταθμού, λαμβάνοντας το σήμα αφοπλισμού, δεν καλεί την αστυνομία, αλλά καλεί στο τηλέφωνο του χώρου και ζητάει τον κωδικό αναγνώρισης (ο κωδικός αναγνώρισης δίδεται εμπιστευτικά στον κάθε συνδρομητή, με την έναρξη της συνδρομής). Αν γίνει σωστή αναγνώριση, τότε παύουν οι ενέργειες του χειριστή. Αν δε δοθεί σωστός κωδικός, τότε δε γίνεται σωστή αναγνώριση και ειδοποιείται και πάλι η αστυνομία.

Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον στο χώρο εντός χρονικού διαστήματος 4 λεπτών, τότε άμεσα ειδοποιεί την αστυνομία και έπειτα καλεί στα τηλέφωνα ανάγκης, που ο συνδρομητής έχει δώσει.

2. Σήματα ατόμων, χαρακτηρίζονται εκείνα που ο χρήστης μπορεί να αποστείλει από το πληκτρολόγιο

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

a. Σήματα Ενέδρας / Κινδύνου

b. Σήματα Πρώτων Βοηθειών

c. Σήματα Πυρκαγιάς

Ενέργειες χειριστή:

a. Σήματα Ενέδρας / Κινδύνου: Αποτελούν τα σημαντικότερα σήματα που λαμβάνει ο 24ωρος Σταθμός. Ο χρήστης του συστήματος ασφαλείας πέρα από τον/τους κωδικό/ους που χρησιμοποιεί για την όπλιση και την αφόπλιση του συστήματος, οφείλει να έχει και έναν επιπλέον κωδικό, τον ονομαζόμενο Κωδικό Ενέδρας.

Ο Κωδικός Ενέδρας, έχει βαρύνουσα σημασία για την ασφάλεια των προσώπων και χρησιμοποιείται όταν:

i. ο κακοποιός στήνει ενέδρα στο χρήστη, κατά την είσοδο / έξοδο από το χώρο και τον εξαναγκάζει να αφοπλίσει τον συναγερμό. Ο χρήστης πληκτρολογώντας τον Κωδικό Ενέδρας, αφοπλίζει το σύστημα, όμως ταυτόχρονα αποστέλλεται στο Σταθμό σήμα αφόπλισης υπό ομηρία, ώστε ο χειριστής να ενημερώσει τις αρχές για την επείγουσα ανάγκη του συμβάντος.

ii. ο κακοποιός εισέλθει στο χώρο, ενώ ο συναγερμός είναι οπλισμένος και ο χρήστης βρίσκεται εντός, ο οποίος εξαναγκάζεται να αφοπλίσει το συναγερμό. Ομοίως με πριν, γίνεται αφόπλιση με τον Κωδικό Ενέδρας, όμως ταυτόχρονα ειδοποιούνται οι αρχές ώστε να δράσουν άμεσα.

Παρ’ όλα αυτά, ο χρήστης, υπό τον πανικό της απειλής, ενδέχεται να αφοπλίσει με τον κανονικό κωδικό και όχι τον Κωδικό Ενέδρας. Έτσι ο χειριστής στο Σταθμό θα εκτελέσει τις συνήθεις διαδικασίες και θα καλέσει στο χώρο για αναγνώριση χρήστη. Εκεί ο χρήστης, έχει ακόμη μια ευκαιρία να ειδοποιήσει κρυφά για την απειλή, δίνοντας ψευδή κωδικό αναγνώρισης, υπονοώντας την ύπαρξη εισβολέα στο χώρο, ενεργοποιώντας ξανά τις διαδικασίες ομηρίας.

b. Σήματα Πρώτων Βοηθειών: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα (αν είναι συμβατό το σύστημα ασφαλείας του) από το πληκτρολόγιο του να στείλει στο Σταθμό σήμα κλήσης Πρώτων Βοηθειών. Ο χειριστής του Σταθμού ειδοποιεί άμεσα τις Πρώτες Βοήθειες και παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται (Διεύθυνση, Όροφος, Όνομα, κλπ )

c. Σήματα Πυρκαγιάς: Ομοίως με πριν, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα από το πληκτρολόγιο να στείλει σήμα κλήσης πυροσβεστικής. Ο χειριστής αναλαμβάνει να καλέσει τη πυροσβεστική και να τους δώσει τα απαραίτητα στοιχεία.

3. Σήματα Τεχνικής Φύσεως, είναι εκείνα που αφορούν την ορθή λειτουργία του συστήματος ασφαλείας σας.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

a. Σήματα Διακοπής Ρεύματος

b. Σήματα Προβλήματος Μπαταρίας Κεντρικής Μονάδος

c. Σήματα Διακοπής Επικοινωνίας Συναγερμού με τον 24ωρο Σταθμό

Ενέργειες Χειριστή

a. Σήματα Διακοπής Ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στον προστατευόμενο χώρο, το σύστημα ασφαλείας εξακολουθεί να λειτουργεί με τις μπαταρίες του. Αν η διακοπή ρεύματος υπερβεί τις δύο ώρες τότε ο χειριστής του 24ωρου Σταθμού ενημερώνει τον συνδρομητή.

Η ενημέρωση προτιμάται να γίνεται στο λογικό ωράριο μεταξύ 07:00πμ ως 00:00πμ. Υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα, οποιαδήποτε ώρα, αν το επιθυμείτε (πχ επαγγελματικοί χώροι με ψυγεία).

b. Σήματα Προβλήματος Μπαταρίας Κεντρικής Μονάδος: Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος της μπαταρίας του συστήματος, ο χειριστής ενημερώνει άμεσα το συνδρομητή, ανεξαρτήτου ώρας. Αυτό συμβαίνει διότι σε ενδεχόμενο παρουσίασης βλάβης της μπαταρίας και ταυτόχρονης διακοπής ρεύματος, όλα τα συστήματα ασφαλείας τίθενται αυτομάτως εκτός λειτουργίας, μη παρέχοντας σας καμία ασφάλεια.

c. Σήματα Διακοπής Επικοινωνίας Συναγερμού με τον 24ωρο Σταθμό: Η επικοινωνία του συστήματος σας με τον 24ωρο Σταθμό γίνεται είτε μέσω σταθερής γραμμής τηλεφωνίας είτε μέσω γραμμής κινητής τηλεφωνίας. Το σύστημα σας, μία φορά το 24ωρο στέλνει ένα σήμα test που πιστοποιεί την αρμονική επικοινωνία. Υπάρχει η δυνατότητα μέσω σύνδεσης GPRS ή IP data, το test επικοινωνίας να είναι συνεχές και όχι μία φορά το 24ωρο

4. Σήματα Ενημέρωσης

Ο 24ωρος Σταθμός της TECNOHELLAS δίνει τη δυνατότητα, ύστερα από την ταυτοποίηση σας χρησιμοποιώντας τον εμπιστευτικό κωδικό αναγνώρισης, να λαμβάνετε ενημερώσεις από τους χειριστές για την κατάσταση του συστήματος, όπως:

– Αν είναι οπλισμένο (εφικτό μόνο κατόπιν εγκρίσεώς σας)

– Αν έχει επανέλθει το ρεύμα ύστερα από διακοπή

– Αν έχει αποκατασταθεί η αρμονική επικοινωνία

– Αν έχει παύσει η σειρήνα, ύστερα από παραβίαση

– Αν έχει επέλθει αποκατάσταση ζώνης, ύστερα από συναγερμό

– Κλπ

Ο 24ωρος Σταθμός της TECNOHELLAS είναι εξοπλισμένος με δέκτες μεταφοράς εικόνας από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στον προστατευόμενο χώρο. Υποστηρίζει μεταφορά εικόνας για την πλειοψηφία των συσκευών καταγραφής που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Έτσι, ο χειριστής του Σταθμού έχει τη δυνατότητα κατά τη σήμανση συναγερμού σε προστατευόμενο χώρο να λάβει και εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ζώνη από την οποία έγινε η διάρρηξη. Οπότε ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αν στη περιοχή που λαμβάνει εικόνα πραγματοποιείται διάρρηξη.

Για τη μεταφορά εικόνας είναι ιδιαιτέρως σημαντική να γίνει από τον εγκαταστάτη του συστήματος ασφαλείας, σωστή αντιστοιχία της ζώνης του συναγερμού με την κάμερα που βρίσκεται στον αντίστοιχο χώρο.

Αν ο χειριστής του 24ωρου Σταθμού διαπιστώσει την ύπαρξη διαρρήκτη στον προστατευόμενο χώρο, τότε θα δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες στις αρχές αλλά και στους υπεύθυνους του χώρου.

Οι Συνδρομητές της TECNOHELLAS μέσω ενός σύγχρονου ERP προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αναφορές ιστορικού της χρήσης και της δραστηριότητας του συστήματος ασφαλείας τους. Ετσι, μπορούν να δουν ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από τους χρήστες του συστήματος και αντίστοιχα ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποίησει οι χειριστές του 24ωρου Σταθμού της TECNOHELLAS. Οι αναφορές ιστορικού προτείνονται ιδιαιτέρως σε χώρους με πολλαπλούς χρήστες (καταστήματα, αποθήκες, εταιρείες, γραφεία και οικείες με πολλαπλούς χρήστες).

Οι Συνδρομητές και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες το συστημα ασφαλείας στον προστατευόμενo χώρο, οφείλει να είναι οπλισμένο. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του συστήματος πέρα από την προγραμματισμένη, σηματοδοτεί αιτία διάρρηξης και έναρξη των διαδικασιών ειδοποίησεις των υπευθυνων του χώρου από τους χειριστές του 24ωρου Σταθμού. Οι μεταβολές αφορούν αφόπλιση του συστήματος κατά τη διάρκεια που αυτό θα έπρεπε να είναι οπλισμένο (πχ τις νυχτερινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα) και επίσης μη όπλιση του συστήματος, τις ώρες που θα έπρεπε να είχε οπλίσει (πχ τις απογευματινές ώρες, που κλείνει η επιχείρηση σας).

Οι Συνδρομητές της TECNOHELLAS έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ασύρματη σύνδεση του προστατευόμενου χώρου με τον 24ωρο Σταθμό, μέσω τεχνολογίας GPRS. Η σύνδεση γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας αντί της παραδοσιακής γραμμής του σταθερού τηλεφώνου (PSTN).

Η σύνδεση μέσω GPRS προτίνεται διότι επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, αφού ο επίδοξος δράστης δεν έχει πρόσβαση στις τηλεφωνικές γραμμές ώστε να παρέμβει και να διακόψει την επικοινωνία του συστήματος του χώρου με τον 24ωρο Σταθμό. Επίσης, η ασύρματη σύνδεση GPRS είναι ο μόνος εφικτός τρόπος σύνδεσης χώρων στους οποίους δεν υπάρχει σταθερή τηλεφωνική γραμμή.

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα της ασύρματης σύνδεσης GPRS είναι οτι η επικοινωνία του χώρου με το 24ωρο Σταθμό γίνεται με μεταφορά δεδομένων. Ετσι η χρέωση έχει να κάνει με την κατανάλωση δεδομένων και όχι χρέωση αστικών κλήσεων. Πλέον, στην αγορά των προγραμμάτων data που προσφέρουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ο χρήστης μπορεί να βει ελκυστικά προγράμματα όπου με ενα σταθερό μηνιαίο πάγιο, μπορεί να εξασφαλίσει την ασύρματη συνδεση GPRS. Αυτό του δίνει το πλεονέκτημα το σύστημα του να πραγματοποιεί έλεγχο (test) αρμονικής επικοινωνίας με τον 24ωρο Σταθμό, συνεχόμενα, κάθε 5 λεπτά, και όχι μία φορά το 24ωρο, όπως προτιμάται με τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας.

Η TECNOHELLAS προχωρήσε σε μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία με τη Vodafone Hellas, προσφέροντας στους συνδρομητές της ένα πακέτο data σε προνομιακή τιμή. Έτσι οι συνδρομητές του 24ωρου Σταθμού είναι σε θέση να γνωρίζουν οτι με ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο προνομιακής τιμής έχουν τη δυνατότητα το συστημα τους να αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα της ασύρματης τεχνολογίας GPRS.