Εξοπλισμός

Λογισμικό Επεξεργασίας Σημάτων

Τα σήματα που λαμβάνει ο Κεντρικός Σταθμός, επεξεργάζονται από κατάλληλο λογισμικό ώστε να είναι διαχειρήσιμα από τους χειριστές του 24ωρου Κέντρου. Το λογισμικό κατηγοριοποιεί τα σήματα και τα ξεχωρίζει ανάλογα με τη φύση τους και την προτεραιότητα τους. Στο πρόγραμμα καταχωρούν οι χειριστές τα στοιχεία των συνδρομητών, ώστε κάθε φορά που λαμβάνουν ένα σήμα να επικοινωνούν βασιζόμενοι στα καταχωρημένα στοιχεία.

Επίσης, εκεί καταχωρούνται και οι ενέργειες που πραγματοποιούν οι χειριστές. Κάθε χειριστής για να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα απαιτείται να εισέλθει βάζοντας ένα προσωπικό κωδικό. Έτσι, το πρόγραμμα που κρατάει αρχείο των ενεργειών μπορεί να ξεχωρίζει τους χειριστές.