GDPR

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

GDPR

Δήλωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 της ο.ε. με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ – ΙΕΠΥΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «TECNOHELLAS CENTRAL STATION MONITORING SERVICES».

Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγα λεπτά στη μελέτη της παρακάτω Δήλωσης, ώστε να σας είναι κατανοητό ποιες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να συλλέγουμε και από ποιον, τί τις κάνουμε και για ποιο λόγο και για πόσο χρόνο τις διατηρούμε, όπως και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτές.

Εισαγωγή
Η TECNOHELLAS είναι o 24ώρος Σταθμός λήψης και διαχείρισης σημάτων συναγερμού που έχει επιλέξει ο εγκαταστάτης σας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με εργασία που έχει εκπονηθεί στο ΕΜΠ και είναι πιστοποιημένος με ΙSO 9001:2015. Στον 24ωρο Σταθμό TECNOHELLAS, το να παραμείνουμε διαρκώς συνδεδεμένοι με τα Συστήματα Ασφαλείας των Συνδρομητών μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των Υπηρεσιών Ασφαλείας μας προς Εσάς. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αποτελεί θετικό βήμα για την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Για να είστε ενήμεροι για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αναλυτικά την κατωτέρω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 24ωρου Κέντρου μας, παρότι το εύρος των προσωπικών δεδομένων σας που μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε είναι περιορισμένο και δεν αφορά ευαίσθητες κατηγορίες. Συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνο τις πληροφορίες που μας είναι απαραίτητες, ώστε να παρέχουμε στους συνδρομητές του 24ωρου Κέντρου μας -και γενικά στους πελάτες μας- την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγής και χρήσης των υπηρεσιών μας.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συλλογή και αποθήκευση στοιχείων του πελάτη για την εξυπηρέτηση σύνδεσης ενός συστήματος ασφαλείας στο 24ωρο Κέντρο Λήψης και Διαβίβασης Σημάτων Συναγερμού και τη συνακόλουθη παροχή υπηρεσιών τόσο στον ιδιώτη συνδρομητή όσο και στον επαγγελματία πελάτη, όπως και τα απαραίτητα στοιχεία για τιμολόγηση και πληρωμή. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την αποθήκευση των δεδομένων επικοινωνίας για την επικοινωνία με τους συνδρομητές μας, αλλά και για την αποστολή ενημερωτικού περιεχομένου στους πελάτες μας. Επιπλέον, η εταιρεία μας συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών της και τα χρησιμοποιεί για να εκτελεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ίδιους (πχ μισθοδοσία) και στους πελάτες της (πχ οργανόγραμμα λειτουργίας και βάρδιες χειριστών 24ωρου Κέντρου κοκ). Η εταιρεία μας διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο και καταγραφικό τηλεφωνικών κλήσεων για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας εξ ορισμού, λόγω της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πελάτες μας. Διαθέτει επίσης μηχανογραφημένα εσωτερικά συστήματα και λογισμικό CRM και ERP, δικούς της server και γνήσια λογισμικά και τηρεί ταυτόχρονα φυσικό αρχείο συνδρομητών – πελατών – προμηθευτών για λόγους εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. Διατηρεί συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών της συστημάτων με εξουσιοδοτημένους και έμπιστους τεχνικούς εξωτερικούς συνεργάτες και διαχειριστές, όπως και άλλου είδους συμβάσεις, όπως με παρόχους δικτύου και λοιπών υπηρεσιών.

Πεδίο Εφαρμογής και Συγκατάθεση
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι κάνοντας σύνδεση του συστήματος ασφαλείας σας με το 24ωρο Κέντρο της εταιρείας μας, συμφωνείτε ως συνδρομητής μας στους όρους παροχής των υπηρεσιών μας, τους οποίους θα βρείτε στο ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών και στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε διαβάστε και επιβεβαιώστε ότι κατανοήσατε τους όρους αυτούς πριν συναλλαχθείτε μαζί μας. Πριν τη σύνδεσή σας και την απόκτηση συνδρομής με το Κέντρο μας, η επιχείρηση που σας παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης θα σας ζητήσει να μας παρέχετε τα απαραίτητα στοιχεία σας και τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε προσηκόντως τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τη σύνδεσή σας με το 24ωρο Κέντρο μας και την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς εσάς μέσω του 24ωρου Κέντρου λήψης και διαβίβασης σημάτων συναγερμού της εταιρείας μας. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε γι` αυτό τις ελάχιστες προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να σας εξυπηρετήσουμε με προσήκοντα τρόπο.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και πώς
Έχετε δικαίωμα ν` αρνηθείτε την παροχή προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση και γενικά μπορείτε να μας χορηγήσετε μόνο τα δεδομένα που εσείς θεωρείται ως απαραίτητα για την αγορά μίας υπηρεσίας και για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Ωστόσο, ελλιπή στοιχεία μπορεί να καταστήσουν την παροχή της υπηρεσίας προς εσάς αδύνατη. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί γενικά να συλλέξουμε από εσάς ή/και μέσω της επιχείρησης που εγκαθιστά το σύστημα ασφαλείας σας ή διαχειρίζεται τις βλάβες του, κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:
(α) Δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς και το σύστημά σας:
Όταν εγκαθιστάτε ένα σύστημα ασφαλείας στο χώρο σας και επιθυμείτε να το συνδέσετε με το 24ωρο Κέντρο μας ή εκδηλώνετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας ή όταν έχετε αγοράσει μια υπηρεσία μας και κατά τη διάρκεια της παροχής αυτής από εμάς προς εσάς και γενικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας για τις υπηρεσίες της συνδρομής σας ή για υποστήριξη και ενημέρωση για κάποιο σήμα που λάβαμε στο 24ωρο Κέντρο μας από τη συσκευή ασφαλείας σας κ.ο.κ., εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε οι ίδιοι είτε μέσω της επιχείρησης που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του συστήματός σας, την ενεργοποίησή του ή τη διαχείρισή του στη συνέχεια (για βλάβες, ρύθμιση, συντήρηση κλπ) είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω fax.
Πιο ειδικά μας δίνετε το όνοματεπώνυμό σας, το σταθερό και το κινητό σας τηλέφωνο, το email σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τα στοιχεία τιμολόγησής σας (δηλαδή Επαγγελματική/Εταιρική Επωνυμία, Νόμιμη Έδρα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Αντικείμενο-Δραστηριότητα-Επάγγελμα). Επιπλέον, μας χορηγείτε στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή σας στο 24ωρο Κέντρο, που περιγράφουν δηλαδή το είδος, τη διεύθυνση και τον όροφο του φυλασσόμενου χώρου σας, τον αριθμό GSM ή GPRS για τη σύνδεσής σας, τον αριθμό τηλεφώνου του συστήματός σας, τις ζώνες φύλαξης, τον τύπο και τη μάρκα του συστήματός σας και τηλεφωνικές επαφές βοηθητικού χαρακτήρα για την επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης (με τη συγκατάθεση των τελευταίων). Βασει του κωδικού αναγνώρισης του συστήματός σας, αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας και τα συνθηματικά σας, για να μπορούμε σας ενημερώνουμε για τα σήματα του συναγερμού σας και την ασφάλειά σας, αλλά και για να σας αποστέλλουμε τιμολόγηση και ενημερωτικό περιεχόμενο για τη δραστηριότητά μας μέσω email. Για τα παραπάνω, λαμβάνουμε από εσάς ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών και τη συγκατάθεσή σας με σχετικό έντυπο.
Τα παραπάνω στοιχεία τα καταχωρούμε στο μηχανογραφημένο μας σύστημα διαχείρισης σημάτων στο 24ωρο Κέντρο μας και στο μηχανογραφημένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης στο λογιστήριό μας, όπου ανοίγουμε και διατηρούμε καρτέλα και μοναδικό αριθμό για εσάς. Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό και έγχαρτο αρχείο και λαμβάνονται συνεχώς σε backup, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, να σας παρέχουμε τις υποστηρικτές υπηρεσίες ασφαλείας που μας έχετε ζητήσει για το σύστημά σας και να σας τιμολογήσουμε με το αντίτιμο της συνδρομής σας για τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τους όρους παροχής των υπηρεσιών μας (ιδιωτικό συμφωνητικό). Τα στοιχεία για την πληρωμή (δηλαδή ον/μο, επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, κινητό, email και διεύθυνση διαβιβάζονται επιπλέον σε συνεργαζόμενο εξωτερικό λογιστικό γραφείο, προκειμένου αυτό να προβεί στις αναγκαίες καταχωρήσεις στοιχείων στα εμπορικά βιβλία μας για φορολογικούς λόγους.
Επιπλέον, κατά ή μετά την εγκατάσταση των συστημάτων ασφάλειάς σας ή σε κάποια δοκιμή ή παραμετροποίηση ή διαδικασία συντήρησης, όπως και κατά τη σύνδεσή σας με το 24ωρο Κέντρο μας και πάντοτε με τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να λάβουμε από εσάς (απευθείας ή μέσω της επιχείρησης που έκανε την εγκατάσταση, ενεργοποίηση κλπ του συστήματός σας) κωδικούς αναγνώρισης και αντίστοιχες ρυθμίσεις ασφαλείας για τις συσκευές σας, όπως ενδεχομένως και για τις υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω αυτών των προιόντων (πχ ηλεκτρονικές εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων κλπ), ώστε να είμαστε σε θέση να συνδέσουμε το δέκτη μας με το σύστημά μας και να λαμβάνουμε σήματα από αυτό. Τα σήματα περιέχουν άλλωστε κωδικοποιημένες πληροφορίες για το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το σύστημά σας, για το συμβάν που αναφέρει το σύστημά σας, τη ζώνη ή το τμήμα και την ημερομηνία του συμβάντος, όπως και το τηλέφωνο ή τη διεύθυνση IP από την οποία εστάλη το σήμα στο δέκτη μας κλπ και αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημά μας για τη δική σας ασφάλεια.
Επιπροσθέτως, πάντοτε με τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να λάβουμε δεδομένα συνδεσιμότητας και παραμετροποίησης, προγραμματισμού, δικτύου, πρόσβασης, λειτουργικών συστημάτων και λοιπών λογισμικών που διαθέτουν τα προϊόντα σας και το συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας, διεύθυνση IP, λοιπά αναγνωριστικά και ρυθμίσεις, διάφορες ενδείξεις σφαλμάτων, επιδόσεις, διαγνωστικά κ.ο.κ., με σκοπό να σας υποστηρίξουμε πλήρως με βάση τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και είναι τεχνικά εφικτές σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συσκευών σας, ώστε να σας βοηθήσουμε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας στο 24ωρο Κέντρο μας, να χρησιμοποιήσετε και λειτουργήσετε τα συστήματά σας, να σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή sms για τα σήματα που λαμβάνουμε από τα συστήματά σας για περαιτέρω ενέργειές σας σε σχέση με την ασφάλειά σας και γενικά ν` ακολουθήσουμε τις σχετικές οδηγίες σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε κάθε συμβάν για να ελέγξουμε την ασφάλειά σας, αλλά και για να σας προτείνουμε βελτιώσεις και λύσεις σε τυχόν προβλήματα που μπορεί ν` αντιμετωπίσετε, σε συνεργασία με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Επιπλέον, για λόγους ασφάλειάς σας όταν εσείς επικοινωνείτε μαζί μας, συλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας και ελέγχου ταυτότητας με τη χρήση κωδικού αναγνώρισης ή συνθηματικού, το περιεχόμενο των κλήσεων και λοιπά δεδομένα της συσκευής, του λογισμικού και των εφαρμογών σας, για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε, να σας βοηθήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τα σήματα και τα αιτήματά σας.
(β) Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας
Χρησιμοποιούμε απλή τεχνολογία cookies (τεχνολογία καταγραφής) στην ιστοσελίδα μας, τα οποία διαρκούν μόνο μέχρι να κλείσετε την ιστοσελίδα μας και τη μηχανή αναζήτησής σας και δεν χρησιμοποιούμε cookies τρίτων για λόγους διαφήμισης, προώθησης και στατιστικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με απλή διαγραφή τους από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας ή με απλή αλλαγή των ηλεκτρονικών ρυθμίσεών σας για τα cookies.
(γ) Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βίντεο.
Χρησιμοποιούμε τεχνολογία καταγραφής των συνομιλιών στο τηλεφωνικό κέντρο του 24ωρου Σταθμού μας, για την εξασφάλιση της ποιότητας της εξυπηρέτησής και για την ασφάλειά σας. Οι κλήσεις καταγράφονται, μετά από ενημερωσή σας με ηχογραφημένο μήνυμά μας και αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο σχετικό έντυπο και διαφυλάσσονται για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, όπως αναφέρουμε κατωτέρω. Επίσης, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ που ανταλλάσσουμε με εσάς ή τις επιχειρήσεις που σας εγκατέστησαν το σύστημά σας και γενικά τους διαχειριστές του συστήματός σας, διότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας και την ενημέρωσή σας για τα σήματα και την ασφάλειά σας. Τέλος, εάν επισκεφτείτε τα γραφεία μας, ενδέχεται να γίνει επόπτευση ή καταγραφή σας από κάμερες ασφαλείας.
(δ) Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και τρίτους.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να συνδυαστούν με πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δημόσια (για παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας σας που εσείς μοιράζεστε δημοσίως μέσω των δικών σας ιστοσελίδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών σας email, των εντύπων που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες κ.ο.κ.). Επίσης, μπορεί να συνδυαστούν με τα δεδομένα που τυχόν λαμβάνουμε για εσάς από την επιχείρηση εγκατάστασης του συστήματός σας κατά την εγκατάσταση και σύνδεσή σας με το 24ωρο Κέντρο μας και κατά τη διαχείριση του συστήματός σας, όπως για παράδειγμα δεδομένα σύνδεσης, δοκιμής, συντήρησης, παραμετροποίησης των συσκευών σας κοκ. Τέλος, μπορεί να λάβουμε δεδομένα σας από άλλες ελεύθερες ή δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Επεξεργασία
Ο σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τη διάδρασή μας με το Συνδρομητή μας, αφού η επικοινωνία μας μαζί του είναι το κύριο μέρος της παροχής των υπηρεσιών μας προς αυτόν. Έτσι, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν συλλέγουμε, ακόμη και συνδυαστικά μεταξύ τους, για να:
(α) Εκπληρώσουμε τις μεταξύ μας συμβάσεις και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον πελάτη. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, όπως και τη συγκατάθεσή σας, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
(β) Βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον Πελάτη και για την Ασφάλεια του Συνδρομητή. Χρησιμοποιούμε αρχεία σημάτων και επικοινωνίας για τη δική σας ασφάλεια, να καταλάβουμε καλύτερα τα ζητήματα που σας απασχολούν, αλλά και για να διαγνώσουμε εγκαίρως τυχόν προβλήματα ασφαλείας και έτσι να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε την ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
(γ) Να τον ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες, τεχνολογίες και τιμολογήσεις. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για αποστολή ενημερωτικού υλικού και δεν χρησιμοποιεί καθόλου το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών κλπ για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν χρησιμοποιεί cookies για προωθητικούς σκοπούς και δεν δημιουργεί προφίλ συναλλακτικής ή οικονομικής συμπεριφοράς για εσάς ούτε δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους να σας στοχεύσουν διαφημιστικά.
(δ) Επεξεργαστούμε τις πληρωμές μας και τις υποχρεώσεις μας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία τιμολόγησης και πληρωμών αποκλειστικά και μόνο για να λάβουμε το αντίτιμο των υπηρεσιών μας και να εκπληρώσουμε τις δικές μας υποχρεώσεις.
(ε) Να προστατεύσουμε τον Πελάτη από κινδύνους. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για την ασφάλεια και την προστασία των Συνδρομητών μας και για τον εντοπισμό απατηλών και κακόβουλων ενεργειών.
(στ) Επικοινωνία με τον Πελάτη και επίλυση τυχόν διαφορών. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS και με άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για τα σήματά σας και τις συνδρομές σας και να σας παρέχουμε κατάλληλες υπηρεσίες ασφάλειας. Επίσης, για να σας ενημερώσουμε ή να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες για ένα αίτημά σας, όπως και για νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες, καθώς για την επίλυση διαφορών σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεών μας. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε με θετική σας ενέργεια σε newsletter για τη λήψη ενημερωτικού περιεχομένου από την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος, σας ενημερώνουμε με τους ίδιους τρόπους για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες και άλλες εκκρεμείς συναλλαγές ή αιτήματα και θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την επίλυση τυχόν μεταξύ διαφορών με νόμιμα μέσα, αν τυχόν απαιτηθεί.

Χρόνος Διατήρησης
Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για όσο χρόνο είναι απαραίτητος προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας και να συμμορφωθούμε με τις λοιπές νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως για παράδειγμα τις φορολογικές, της ασφάλειας των δικών μας συστημάτων κοκ. Εάν τυχόν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, παρότι δεν συλλέγουμε τέτοια, τα διατηρούμε σε κάθε περίπτωση για τη μικρότερη δυνατή περίοδο. Γενικά, θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση (συνδρομή) μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, θα κρατήσουμε τα απαραίτητα για δικαστική επιδίωξη για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων. Επίσης, θα τα διατηρήσουμε για αόριστο χρονικό διάστημα και σε περιπτώσεις που υποχρεούμαστε από το νόμο, όπως για παράδειγμα όταν σχετίζονται με κάποια διεξαγόμενη εισαγγελική έρευνα ή δικαστική διαδικασία. Αν μας έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, θα τα διατηρήσουμε αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

Διαβίβαση
Γενικά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν διαβιβάζουμε σε κανέναν τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς ή σκοπούς άλλους από τις μεταξύ μας συμβατικές σχέσεις ή για όσους σκοπούς εσείς έχετε δώσει συγκατάθεση. Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και παραμένουν στην εταιρεία μας και με τη συγκατάθεσή σας μπορεί να διαβιβάσουμε μόνο τα αναγκαία στοιχεία σε συνεργαζόμενες τρίτες επιχειρήσεις, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως μας έχετε ζητήσει και ειδικότερα:
(α) Μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ολοκλήρωση κάποιας υπηρεσίας που έχετε ζητήσει από εμάς ή από τρίτους συνεργάτες μας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λήψης σήματος βλάβης ή παρόμοιου συμβάντος και σύμφωνα με τις οδηγίες σας, θα ειδοποιήσουμε εσάς τηλεφωνικά, με email, sms κλπ, θα ειδοποιήσουμε κατά περίπτωση τα δευτερεύοντα πρόσωπα που εσείς μας έχετε δηλώσει εν ανάγκη και θα διαβιβάσουμε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το email και το τηλέφωνό σας, κωδικό αναγνώρισης, στοιχεία προϊόντος ή συστήματος (όπως μάρκα, τύπος, σύνδεση, ζώνες κάλυψης, παραμετροποιήσεις κλπ), τηλέφωνα επικοινωνίας κύρια και βοηθητικά που μας έχετε χορηγήσει εσείς, στην επιχείρηση που σας εγκατέστησε το σύστημα ασφαλείας που έχετε συνδέσει στο 24ωρο Κέντρο μας και τυχόν διαχειρίζεται τις βλάβες του συστήματός σας, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που σας παρέχονται από αυτή την επιχείρηση.
(β) Επίσης, θα μοιραστούμε τα δεδομένα για τις πληρωμές σας (πχ IBAN λογαριασμών, ονοματεπώνυμα δικαιούχων κλπ) με τις τράπεζες που μας αποστέλλουν ενημερώσεις πληρωμών, αλλά και με τρίτους συνεργάτες, όπως λογιστικό γραφείο που επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των συναλλαγών μας δεσμευόμενο από εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.
(γ) Επίσης, μπορεί να διαβιβάσουμε ορισμένα αναγκαία δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες που μας παρέχουν νόμιμα υποστήριξη πελατών ή άλλη τεχνική υποστήριξη στα πληροφοριακά συστήματά μας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι συνεργάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της λειτουργίας που αναλαμβάνουν.
(δ) Τέλος, μπορεί να διαβιβάσουμε δεδομένα όπου και όταν αυτό απαιτείται και κατά περίπτωση στις αστυνομικές και λοιπές αρχές (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ κλπ), για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την προστασία των δικών σας, αλλά και των δικών μας δικαιωμάτων και ιδίως σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας σε βάρος σας ή σε βάρος μας.
(ε) Μεταβολή Ελέγχου – Ιδιοκτησίας. Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με κάποια άλλη επιχειρηματική οντότητα σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσής μας με αυτήν. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ακολουθηθεί η παρούσα πολιτική προστασίας από τη νέα οντότητα με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό, θα εισηγηθούμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Έλεγχος και Πρόσβαση
Ως προς τον έλεγχο και την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να τα επικαιροποιήσετε, να τα διορθώσετε, επαληθεύσετε και διαγράψετε, όποτε επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό και τις επιλογές που σας δίνουν οι ίδιες οι συσκευές. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε εσείς ποια δεδομένα θα μπορούμε να συλλέξουμε από εσάς και πώς θα τα χρησιμοποιούμε. Όταν τα δεδομένα σας διατηρούνται από εμάς, έχετε πλήρη και άμεση πρόσβαση σε αυτά και θα ανταποκρινόμαστε σε αιτήματά σας για πρόσβαση ή διαγραφή το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Τα αιτήματά σας μπορούν να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, ταχυδρομικής επιστολής κλπ. Για τη δική σας εξυπηρέτηση, παρακαλούμε να επικαιροποιείτε τα δεδομένα σας όταν αλλάζουν ή είναι ανακριβή. Επίσης, μπορείτε πάντοτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν λάβετε κάποιο τέτοιο μήνυμα από εμάς χωρίς να το επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε τη διεύθυνσή σας από τη λίστα παραληπτών είτε ακολουθώντας τις οδηγίες στο συγκεκριμένο μήνυμα εφόσον υπάρχουν είτε με αποστολή της επιθυμίας σας με αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, ταχυδρομικής επιστολής κλπ. Εάν η επιλογή κατάργησης από τη λίστα δεν υφίσταται, συνήθως πρόκειται για άλλου είδους μήνυμα ή διαφορετική μέθοδο κατάργησης newsletter, με συνέπεια να πρέπει ν` ακολουθήσετε τον εκεί ενδεδειγμένο τρόπο για τη διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας. Σε κάθε περίπτωση, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για να σας εξυπηρετήσουμε.
Τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής, e-mail ή fax στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μας. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς εμπορικούς ή διαφημιστικούς, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας όποτε θελήσετε. Αν ανακαλέσετε γενικά τη συγκατάθεσή σας ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας μας προς εσάς, επειδή καμία συνδρομή δεν μπορεία να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του συνδρομητή. Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας και για την άσκησή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία μας.

Νομική Βάση
Η επεξεργασία των δεδομένων σας απαιτεί πάντοτε μια νομική βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, νομική βάση αποτελεί η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς. Για παράδειγμα, για να σας συνδέσουμε στο 24ωρο Κέντρο μας, πρέπει να μας χορηγήσετε στοιχεία και παραμέτρους για το σύστημα και το φυλασσόμενο χώρο σας, το ονοματεπώνυμο, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου κοκ. Στις λοιπές περιπτώσεις, νομική βάση αποτελεί η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως αναλύθηκε ανά περίπτωση παραπάνω. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, νομική βάση θα είναι η συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως η ανάγκη να ειδοποιήσουμε τις αρχές σε περίπτωση λήψης σήματος για κακόβουλη ενέργεια και η ανάγκη μας να εξυπηρετήσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας με σεβασμό στις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, νομική βάση θα αποτελέσει η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και μόνο με την κοινοποίησή της προς εμάς όπως προαναφέρθηκε. Εμείς δεσμευόμαστε σε κάθε περίπτωση να συνεργαστούμε μαζί σας για την ειρηνική επίλυση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι δεν θα μπορέσουμε να σας ικανοποιήσουμε, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κάνοντας χρήση και της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα της.

Ασφάλεια
Σημαντική ενημέρωση για εσάς και δέσμευση για εμάς αποτελεί η ασφάλεια των δεδομένων σας. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά την κωδικοποίηση των στοιχείων σας, αλλά και εκείνα τα οργανωτικά μέτρα που ανταποκρίνονται στη δουλειά μας και τα ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Φροντίζουμε για τη φυσική και τεχνική ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων και των εγκαταστάσεών μας, για τις συμβάσεις μας με τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία, όπως και για τον έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα σας (είτε στους servers μας είτε στο φυσικό μας αρχείο) με σύγχρονα τεχνικά μέσα και από περιορισμένο αριθμό προσώπων που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένα, διέπονται από περιορισμούς πρόσβασης ή/και παρέχουν εξασφαλίσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Οι συνεργάτες μας οφείλουν να μας δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό και την παρούσα Πολιτική μας και να συνάψουν μαζί μας τις αναγκαίες ρήτρες, ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή από διαρροή, κλοπή, καταστροφή, δημόσια γνωστοποίηση, κατάχρηση, χρήση εκτός σκοπού και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, αναγκαία είναι και η δική σας συμβολή στην ασφάλεια των δεδομένων σας, καθώς πρέπει να διασφαλίζετε όχι μόνο ότι αυτά είναι σωστά, αλλά και ότι τυχόν κωδικοί και συνθηματικά είναι ασφαλή και μη διαμοιραζόμενα σε τρίτους από εσάς τους ίδιους.

Παιδιά ως υποκείμενα δεδομένων
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται και δεν προορίζονται για παιδιά. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε γνώση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τέτοιες κατηγορίες υποκειμένων, εκτός και εάν μας έχει παρέχει ρητή και έγγραφη συγκατάθεση προς τούτο ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

Υποχρεώσεις σε περίπτωση Εκτέλεσης Επεξεργασίας
Όταν τυχόν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας.

Αλλαγές στη Δήλωση
Η παρούσα Δήλωση απτοτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας μας και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές και επικαιροποιήσεις, για τις οποίες θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντάς την σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας μας είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβολή της Δήλωσης θα προκύπτει από την ημερομηνία “ισχύος” που τίθεται στο τέλος της.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνά μας 210 24 12 365 και στο info@tecnohellas.

Τρέχουσα Δήλωση Προστασίας (σε μορφή PDF) TECNOHELLAS – Ισχύς: Μάιος 2018