Υπηρεσίες

Αναφορές Κατάστασης ιστορικού

Οι Συνδρομητές της TECNOHELLAS μέσω ενός σύγχρονου ERP προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αναφορές ιστορικού της χρήσης και της δραστηριότητας του συστήματος ασφαλείας τους. Ετσι, μπορούν να δουν ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί από τους χρήστες του συστήματος και αντίστοιχα ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποίησει οι χειριστές του 24ωρου Σταθμού της TECNOHELLAS. Οι αναφορές ιστορικού προτείνονται ιδιαιτέρως σε χώρους με πολλαπλούς χρήστες (καταστήματα, αποθήκες, εταιρείες, γραφεία και οικείες με πολλαπλούς χρήστες).