Υπηρεσίες

Υπηρεσία ελεγχου ωραρίου ( ON / OFF )

Οι Συνδρομητές και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες το συστημα ασφαλείας στον προστατευόμενo χώρο, οφείλει να είναι οπλισμένο. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του συστήματος πέρα από την προγραμματισμένη, σηματοδοτεί αιτία διάρρηξης και έναρξη των διαδικασιών ειδοποίησεις των υπευθυνων του χώρου από τους χειριστές του 24ωρου Σταθμού. Οι μεταβολές αφορούν αφόπλιση του συστήματος κατά τη διάρκεια που αυτό θα έπρεπε να είναι οπλισμένο (πχ τις νυχτερινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα) και επίσης μη όπλιση του συστήματος, τις ώρες που θα έπρεπε να είχε οπλίσει (πχ τις απογευματινές ώρες, που κλείνει η επιχείρηση σας).