Υπηρεσίες

Υπηρεσίες μεταφοράς εικόνας

Ο 24ωρος Σταθμός της TECNOHELLAS είναι εξοπλισμένος με δέκτες μεταφοράς εικόνας από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στον προστατευόμενο χώρο. Υποστηρίζει μεταφορά εικόνας για την πλειοψηφία των συσκευών καταγραφής που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Έτσι, ο χειριστής του Σταθμού έχει τη δυνατότητα κατά τη σήμανση συναγερμού σε προστατευόμενο χώρο να λάβει και εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ζώνη από την οποία έγινε η διάρρηξη. Οπότε ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αν στη περιοχή που λαμβάνει εικόνα πραγματοποιείται διάρρηξη.

Για τη μεταφορά εικόνας είναι ιδιαιτέρως σημαντική να γίνει από τον εγκαταστάτη του συστήματος ασφαλείας, σωστή αντιστοιχία της ζώνης του συναγερμού με την κάμερα που βρίσκεται στον αντίστοιχο χώρο.

Αν ο χειριστής του 24ωρου Σταθμού διαπιστώσει την ύπαρξη διαρρήκτη στον προστατευόμενο χώρο, τότε θα δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες στις αρχές αλλά και στους υπεύθυνους του χώρου.