Εξοπλισμός

Γεννήτρια (ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος)

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του σταθμού ακόμη και σε στιγμές διακοπής ρεύματος εγκατάσταθηκε Γεννήτρια.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της Γεννήτριας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σταθμού είναι:

Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος
– Εφεδρική Ισχύς (Stand By max power ) : 27 KVA – 21,6 KW
– Συνεχής ονομαστική ισχύς από διακυμαινόμενα ρεύματα (prime power) : 25 KVA -20 KW