Εξοπλισμός

Λογισμικό Επεξεργασίας Σημάτων RDV® και RSC®

Για την αξιοποίηση της τεχνολογίας RDV® ο κεντρικός σταθμός tecnomodem εξοπλίζεται με το Λογισμικό πρόγραμμα centro. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα, που λαμβάνει από τους αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί στον προστατευόμενο χώρο, σε ηχητικούς παλμούς και να απεικονίζει αυτούς σε κυμματομορφες στην οθόνη του χειριστή. Έτσι οι χειριστές είναι σε θέση να πιστοποιήσουν αν κινείται κανείς στο χώρο.

Μια άλλη χρησιμότητα του προγράμματος centro είναι η υπηρεσία Απομακρυσμένης Διαχείρισης. Με τη τεχνολογία RSC® ο εγκαταστάτης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το κάθε εξάρτημα του Η.Σ.Α που έχει τοποθετήσει και να κάνει οποιαδήποτε παραμετροποίηση θα βελτιώσει τη λειτουργία του. Το πρόγραμμα μεταφέρει στην οθόνη του Η/Υ κατάλληλα διαμορφωμένα διαγράμματα που αποτυπώνουν τη λειτουργία του εξαρτήματος.