Τεχνολογία

Τεχνολογία Contact ID

Τεχνολογία

Με την εφαρμογή της τεχνολογίας contact ID ο 24ωρος Σταθμός έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με όλα τα συστήματα ασφαλείας της αγοράς. Επιπλέον, τους παρέχει τα μοναδικά πλεονεκτήματα να αναγνωρίζουν το ακριβές σημείο της διάρρηξης αλλά και τη μορφή της δίαρρηξης. Ετσι, οι χειριστές μπορούν να ενημερώσουν αναλυτικά τις αρχές και τους υπέυθυνους του χώρου για το τι συμβαίνει σε αυτόν και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.